Livslång vägledning förenar Europa

Det är ingen slump att begreppet livslång vägledning har lyfts upp på agendan i ett stort antal europeiska länder under de senaste åren.

 
Till stor del kan det ses som ett konkret resultat av arbetet inom det europeiska nätverket ELPGN (European Lifelong Guidance Policy Network) för livslång vägledning. Nätverket fick sin roll och sitt uppdrag definierade av europeiska kommissionen år 2008 och är de facto det enda nätverk som finansierats direkt av EU-kommissionen. En grupp med finländska experter med ELPGN-koordinatorn Raimo Vuorinen i spetsen, har lett arbetet inom nätverket. Efter avslutat arbete kom nätverket, där det ingått 30 europeiska länder, ut med en summerande rapport 2015.
 

Kontaktytor finns

Raimo Vuorinen berättar att man beaktat både utbildnings- och sysselsättningssektorn och arbetet har byggt på en så kallad Open Method of Coordination, som är vanlig inom EU.
 
− Det finns inte en enda modell för livslång vägledning som skulle passa alla länder eftersom det är mycket som är olikt i länderna, såsom till exempel läroplaner, finansiering och personal, men vi har hittat kontaktytor och gemensamma teman som stöder gruppinlärningen.
Bland annat har nätverket lyckats förstärka regeringssamarbetet kring utvecklingen av vägledning på nätet.
 
− Vi har inte kommit så långt inom IT som man trott, de facto släpar vi lite efter i Finland. I Skottland och Danmark har de kommit långt på det området, men å andra sidan visade det sig att resten av vägledningen blivit åsidosatt, säger Vuorinen.
Han nämner också Skottland som ett bra exempel på hur man lyckats få till stånd ett givande samarbete mellan olika förvaltningsgrenar.
 
− I Finland är vi på god väg åt samma håll.
 

Samarbetet fortsätter

Vuorinen påpekar att alla länder varit både givande och mottagande part när det gällt att utveckla livslång vägledning.
Betoningen har varit på att utbyta erfarenheter och berätta vad man gjort snarare än att utgå från vad man borde göra.
 
− Vi fick överraskande resultat i medlemsländerna: nästan varje land meddelade att samarbetet mellan olika ministerier hade förbättrats.
Som ett projekt inom Erasmus+ tar nu ELPGN:s arbete nu slut, men nätverket och människorna finns kvar och de kan inom olika konstellationer fortsätta att följa upp utvecklingen av livslång vägledning både på en nationell och på en europeisk nivå. I sommar ordnas till exempel den sjätte europeiska vägledningskonferensen i Holland och år 2018 står Estland i turen.
 
− Kommissionen har inte ännu meddelat i vilken form samarbetet ska fortsätta, men det centrala är vetskapen om hur vägledningen fungerar i de olika länderna. Vi har kunnat samla nio års arbete till en verktygsback, vilket var vårt mål.
Vuorinen påpekar att det också i fortsättningen behövs ”mutual policy learning”, inte minst från kommissionens sida.
 
− I vissa länder behövs internationell hjälp för att man ska komma vidare, säger Vuorinen.
Den nya flyktingsituationen i Europa aktualiserar även behovet av livslång vägledning.
 
− Vi behöver olika typer av ad hoc-vägledning både för dem som kommer hit och för dem som tar emot flyktingar. Vägledningen har stor betydelse både när det gäller integration och validering.
 
Resurser