Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

 

Plattformen föreslås möta individens behov av information och orienterande vägledning inför val av studier och arbete men ska också kunna ge information om studiefinansiering och validering. Utredningen föreslår att vägledning får en betydligt starkare ställning inom arbetsförmedlingen och pekar på behovet av ökat samarbete även regionalt / lokalt mellan arbetsförmedlingen och folkbildningen samt kommunal vuxenutbildning. Utredningen vill att samarbetet också ska dokumenteras så att det kan följas upp och att erfarenheter därmed kan tas tillvara.

Läs mer