Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

 
Foto: Antra Carlsen Foto: Antra Carlsen

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna. Alla tre självstyrda områden har arbetat i flera år för att skapa bättre tillgänglighet och mer samordning av vägledningstjänster. Behovet av en bred och institutionsoberoende tillgång till vägledning för vuxna lyfts fram som en viktig faktor som stärker kultur och förståelse för livslångt lärande.

Åland implementerar ett pilotprojekt på systemnivå som skall förbättra karriärvägledning för vuxna med fokus på både utbildning och arbete.

Grönland har arbetat med strukturutveckling, skapat bas för IKT stöd till vägledning och är nästan klar att påbörja testandet. Som mål för framtiden vill man bygga nätverk mellan kommuner, vägledare och de 17 lokala kommunalförankrade vägledningscentran Majoriaq.

Färöarna har satsat på kompetensutveckling av vägledare genom en internationellt godkänd vägledarutbildning på mastersnivå, samt utarbetat en strategi för livslång vägledning.

Alla tre självstyrda områden Grönland, Färöarna och Åland önskar fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte kring implementering av rekommendationer från en nyligen publicerad rapport Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland.

Ta del av presentationer och läs mer om seminarium och Dialogmöte 26 november här och 27 november här.