Livslångt lärande på Åland

 
Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB) har publicerat statistik över utbildning som inte leder till examen, dvs. kurser som ordnas av Ålands yrkesgymnasium, den fria bildningen, öppna högskolan och arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Utöver statistiken finns även jämförande kommentarer om skillnader gentemot tidigare motsvarande resultat mellan kvinnors och mäns deltagande, och skillnader i utbudet. 
 
Statistisk årsbok för Åland 2015 har nyligen publicerats. Mer information om rapportens innehåll och hur den kan beställas finns här