Livslångt lärande populärt i Finland

En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

 
Foto: Topias Dean Foto: Topias Dean

Enkäten besvarades av över 2000 finländare i åldern 18-85 år. Svaren är entydiga, det livslånga lärandet väcker nyfikenhet, iver och hoppfullhet, men ibland också känslor av otillräcklighet. Lärandet skapar förutsättningar för att klara sig i en värld som förändras hela tiden, och utgör också en källa för välbefinnande. Undersökningen genomfördes av SITRA och är en del av en större process där en parlamentarisk arbetsgrupp för kontinuerligt lärande utarbetar förslag till reformer av Finlands utbildningssystem.

Finländarna är mycket kunskapstörstiga. Det är en enorm resurs för vårt land. Förmågan att lära sig är ju av avgörande betydelse, inte endast för individens välbefinnande utan också för arbetsgemenskapernas utveckling och Finlands framgång i framtiden, säger Helena Mustikainen, ledare för Sitras projekt Kompetensens tid.

Läs mer om undersökningens resultat 

Källa: SITRA