Livslångt lärande vägen till bättre matchning

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi, skriver Arbetets politiska redaktör.

 
Martin Klepke Martin Klepke

Riksrevisionen ändrar nu synen på varför Sverige har så dålig matchning mellan lediga jobb och arbetssökande, skriver Martin Klepke i Arbetet.

Kompetensbristen gäller inte bara lågutbildade, skriver man i en ny rapport. Det gäller även yrkesutbildade som trots ett aktivt arbetsliv har svårt att matcha kompetenskraven för att ta nya jobb.

Det här är en bekräftelse på LO:s tjat om vikten av det livslånga lärandet inom LO-sfären.

Vi måste tillbaka till en bred kompetensförsörjning och en bra arbetsmarknadsutbildning efter Alliansens år av fas 3 och utbildningsförakt för lågavlönade.

Över 100 000 jobb står i dag lediga, främst i LO-yrken.

Läs mer

Källa: Arbetet