Livsvägledning, coaching, karriärplanering….

 

Livsvägledning, coaching, karriärplanering...

...Kärt barn har många namn
Är vägledaryrket ett arbete i snabb förändring? Ett nytt jobb i vardande?
Man kan i alla fall tro det om man tar del av det rika material som Lise Blomqvist på Kommunförbundet Skåne samlat på websiten Vägledarkompetensen. Gå in och botanisera på
www.kfsk.se/vagledarkompetensen ! Där får man veta mer om gruppvägledning, certifiering på olika karriärverktyg, vägledarrollen i samband med validering och mycket mer. Siten innehåller också en hel del information om utbyte över sundet och aktualiteter i Danmark. Dessutom finns här tips om en gemensam nordisk studieresa. All är högaktuellt nu i höst!