Lønløft og bedre uddannelse af kommunefogeder i de grønlandske bygder

 

Løn er en vigtig faktor, som KANUNUPE - bygdernes forenings formand Jens Kristian Therkelsen mener, at det er grunden til at mange fravælger jobbet og ved at tiltrække flere kommunefogeder i bygderne vil det betyde at bygdebeboerne får større tryghed.
Der håbes på at få flere ansøgninger i forbindelse med lønløftet og en forbedring af uddannelse af kommunefogederne i Grønland, hvor man håber på at have ansat kommunefogeder i alle bygder inden for de næste par måneder, hvorefter der skal laves en uddannelsesplan.

Links:
KANUNUPEs hjemmeside: www.kanukoka.gl/da/kommunale_sagsomraader/bygderne/kanunupe
Nyhedsartikler: www.knr.gl/kl/node/121831 | www.knr.gl/kl/node/121746