Løft af de erhvervspædagogiske kompetencer for lærerne på erhvervsskolerne

For at nå målene i den nye erhvervsuddannelsesreform, skal også lærernes pædagogiske kompetencer løftes.

 

 

Derfor skal alle erhvervsskolelærere inden år 2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang mindst svarer til 10 ECTS-point i en pædagogisk diplomuddannelse. Uddannelsen gennemføres på professionshøjskolerne, og flere skoler er langt i udviklingen af uddannelser.
Danmarks evalueringsinstitut, EVA har udarbejdet et notat for ministeriet, hvor de dels kortlægger eksisterende aktiviteter og dels giver konkrete anbefalinger til kompetenceløftets form. Bl.a. vægtes en før under og efterfase i forløbet.
  1. Strategisk analyse af behov før kompetenceudvikling skal sikre kobling til organisationens mål (før-fasen).
  2. Kompetenceudvikling skal være tæt koblet til lærernes daglige praksis (under-fasen).
  3. Kompetenceudviklingen skal efterfølgende anvendes i den daglige praksis på skolen (efter-fasen).
 
Læs mere bl.a. om de konkrete anbefalinger her.