Lög um framhaldsskóla

 
Ný lög um framhaldsskóla, sem Alþingi samþykkti á 135. löggjafarþingi, fela í sér veigamiklar breytingar á skipulagi náms á framhaldsskólastigi. Lögin eru afrakstur af vinnu sem unnin hefur verið á undanförnum árum og lýtur að því að endurskoða lögbundna skipan framhaldsskólastigsins og leggja drög að breytingum á henni, þar sem náið tillit er tekið til endurskoðunar laga sem varða önnur skólastig.
Lögin er að finna hér: 
www.nymenntastefna.is/framhaldsskolar/log/