Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren. Största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats där man hela tiden kan lära sig nya saker.

 

År 2012 deltog över hälften av löntagarna (57 %) i utbildning som arbetsgivaren betalade. Andelen har ökat med tio procentenheter från början av 2000-talet. Antalet utbildningsdagar har däremot minskat något. 
Den offentliga sektorn satsar betydligt mera på lärande i arbetet och deltagande i utbildning än den privata sektorn. Högre tjänstemän upplever sina möjligheter att lära sig nytt som klart bättre än lägre tjänstemän eller arbetare. 
Detta framgår av förhandsuppgifterna om Arbetslivsbarometern 2012. Barometern beskriver hur arbetslivskvaliteten har utvecklats ur löntagarnas perspektiv. Den har gjorts varje höst sedan 1992. En mera omfattande rapport om resultaten publiceras senare under våren 2013.

Läs mera på Tem.fi.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi