Lov om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget

2. mai 2014 blev et lovforslag om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget. Loven, som er en rammelov, omfatter et tværsektorelt og bredt spektrum af uddannelser så som gymnasiale-, erhvervs- og universitetsuddannelser.

 
Lov om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget Ane Cecilie Blichfeldt/norden.org

Formålet med realkompetencevurderingen, som beskrevet i loven, er at give borgere over 25 år mulighed for at få deres samlede reelle kompetencer vurderet, uanset hvor og hvordan disse er erhevervet. Formålet er dertil, at realkompetencevurdering kan bruges som redskab til at motivere folk til videre uddannelse, kompetenceudvikling, øget mobilitet samt at forbedrede ens muligheder på arbejdsmarkedet. Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Læs mere om lovforslaget, høringsprocessen samt diskussioner i Lagtinget.