Lov om videregaende skoler

 
Ny uddannelseslov som blev vedtaget i Althinget indebær omfattende ændringer i uddannelses plan for videregående skoler.  Loven er resultat af mange års arbejde som har været at revidere loven om uddannelse i videregående skoler og at komme med forslag om ændringer av loven, hvor man har forsøgt at tage hensyn til revidering af lov som gælder andre uddannelses niveau.
Her findes loven om videregående skole:
www.nymenntastefna.is/framhaldsskolar/log/ (på islendsk)