Lov om voksenundervisning

 
Med begrebet voksenundervisning forstas den undervisning som skal imödekomme personer med kort formell undervisning og er ikke planlagt pa lovgrund om uddannelses i gymnasier eller universiteter. I lovforslaget er defineret voksenundervisningens planlæggning og samarbejde med regering og arbejdsmarkedes partners. 
Loven forvæntes at træde i kraft i juli 2009.  
www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0291.pdf (på islendsk)