Lov om voksnes læring skal revideres

Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

 
 Optagelse fra mødet findes på Arbejdslivets Oplæringscenters Youtube side. Foto: årsmødet

Voksenlæring i Island har igennem tiden været en af Uddannelsesministeriets opgaver. Med den nye regeringsdannelse er ansvaret for voksenlæring officielt blevet flyttet til Social- og arbejdsministeriet.

- Relateret nyhed: Ny regering i Island og nye ministerier

I anledning af det 20-års jubilæumsmøde, som Arbejdslivets Oplæringscenter og NVL arrangerede under overskriften Lad os tage det næste skridt, samarbejde om en tydelig kompetencestrategi den 3. februar 2022, holdt social-og arbejdsminister Guðmundur Ingi en åbningstale med fokus på lige muligheder for alle:

  

”I moderne samfund, der er præget af så hurtige teknologiske og samfundsmæssige forandringer som dem, vi oplever, er det ekstremt vigtigt at styrke viden og kompetence, sikre lige muligheder og bekæmpesocial ulighed” sagde Guðmundur Ingi Guðbrandsson, social- og arbejdsminister.

Lov om voksnes læring skal revideres

I regeringspagten opfordres der til en revision af lovgivningen om voksenuddannelse i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger, som for eksempel klimaforandringer og digitale forandringer på arbejdsmarkedet. Guðmundur Ingi Guðbrandsson ønsker at opnå bedre resultater i voksenuddannelsessystemet med denne revision:

  

”Erfaringerne viser, at systemet kunne være tydeligere i forhold til forskellige uddannelser og kompetenceudvikling for at imødekomme omfattende og hurtige forandringer på arbejdsmarkedet,“ sagde Guðmundur Ingi og fortsatte: „Det er vores fælles opgave at sikre, at systemet fungerer, at det stagnerer ikke."

- Læs artiklen Like muligheter beriker alle

Optagelse fra mødet findes på Arbejdslivets Oplæringscenters Youtube side.