Lovforslag om utdanningsdirektorat på Island

 

Utdannings- og kulturminister Illugi Gunnarsson planlegger å legge frem et lovforslag om en ny myndighet innenfor utdanning. Utkast til en ny lov er sent ut på høring. Om forslaget blir vedtatt i Alltinget vil loven bli iverksatt fra 1. januar 2015.

Lovforslaget forutsetter etablering av en ny myndighet som skal ivareta flere forskjellige oppgaver innenfor utdanning og på alle utdanningsnivåer. Den nye myndigheten vil erstatte Nasjonalt senter for evaluering av utdanning og Nasjonalt senter for læremidler og videreføre deres oppgaver og i tillegg overta oppgaver som nå blir utført i Utdanningsdepartementet. Institusjonen skal fremme utvikling av utdanning i samsvar med regjeringens politikk, bekreftet kunnskap og internasjonale standarder. Intensjonen er å øke kvaliteten innen utdanning, forbedre utdanningssystemets tjenester og styrke utdanning på Island. 

Mer (på islandsk)