Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

Tværgående analyse

 

DAMVAD har på opdrag af EK-U (Embedsmandskomiteen for Uddannelse og Forskning)  gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Men der identificeres også en række områder, hvor det nordiske samarbejde kan styrkes. Undersøgelsen retter i alt 9 anbefalinger mod et fremadrettet nordisk samarbejde for at fremme mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder.

Hent publikationen (gratis) fra Norden.org.
 E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no