Læremiddelbase for voksne

 

Den nye basen er delt inn i norsk og samfunnskunnskap og er gruppert etter blant annet spor, ferdighet, målform og type læringsressurs. Det skilles også mellom papirbaserte og digitale læringsressurser. Produkter innen samfunnskunnskap dekker både 50 timer samfunnskunnskap og samfunnsfaglig stoff som skal tas opp i norskopplæringen. Målet er at lærerne skal få et godt og funksjonelt søkeverktøy hvor de kan få en samlet oversikt over relevant fagstoff. Vi har gruppert læremidlene og fagstoffet etter det vi mener er mest relevant for lærerne å vite, sier underdirektør Helga Arnesen i Vox.

Vox kontrollerer innholdet

Alle læremidler blir kontrollert av Vox for å sikre at useriøst innhold ikke kommer med i oversikten. Kontrollen er imidlertid ingen fullstendig faglig kvalitetssikring, så det blir opp til brukerne å vurdere den pedagogiske og faglige kvaliteten på læremidlene. Responsen fra forlagene har vært positiv og det ligger allerede 70 læremidler i basen.
Se læremiddelsøket HER.