Lærende virksomheter

 
Nordisk Ministerråd ønsker i samarbeide med det norske Kunnskapsdepartementet å belyse begrepet Lærende virksomheter ved å presentere forskning, gode eksempler og praktisk samarbeid. Derfor arrangeres en konferanse på Rica Værnes 16. og 17. november med interessante temaer på programmet; som for eks. Lærende virksomheter og offentlige rammebetingelser, Erfaringer fra et forskningsprogram (KUNNE), Et godt eksempel fra Aker Verdal, Nordisk forprosjekt om lese-skrivevansker, BKA-programmet (Program for basiskompetanse), Kompetansestegen og mye mer.
Hvis du vil vite mer om konferansen, kontakt Sigrun.Rostad(ät)vox.no.