Lærer mer av obligatoriske kurs enn frivillige kurs

 

Obligatorisk opplæring finansiert av arbeidsgiver kan være et godt virkemiddel for læring blant arbeidstakere, viser tall fra 2010. Interesse og behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter er større blant deltakere på obligatoriske kurs enn på frivillige kurs.

Les mer på: Vox.no