Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 

Nu kan lærere finde inspiration og gode råd i et nyt hæfte lanceret af Undervisningsministeriets Fastholdelseskaravane ”Gode råd til dig der har tosprogede elever i erhvervsuddannelserne”. Elever fra erhvervsskoler med minoritetsbaggrund deler deres erfaringer og forventninger til lærerne, og der beskrevet  er gode råd til, hvordan erhvervsskolelærerne kan medvirke til en positiv dialog.

Download publikation: http://bfau.dk/Paedagogik-og-undervisning/Gode-raad
Maria Marquard
 E-post: marq(ät)dpu.dk