Lærere fornøyde med videreutdanning

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en undersøkelse blant norske lærere som har deltatt på videreutdanning i 2013.

 
NVL: [Ny utgåva]

De aller fleste deltakerne er fornøyd med videreutdanningstilbudene, 90 % opplever kvaliteten som god eller svært god. Mange kunne tenke seg å ta mer videreutdanning. NIFUs analyse viser at god tilrettelegging på arbeidsstedet betyr mye for hvordan deltakerne opplever studiet. Lærere på skoler som har positive holdninger til kunnskapsdeling, sier i større grad enn andre at de kommer til å endre praksis.

Les mer om rapporten hos Utdanningsdirektoratet.
Last ned rapporten: PDF

Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no