Lærerkompetanse

Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

 

Som svar på dette spørsmålet har det nordiske alfaråd lagt fram rapporten «Kompetansebeskrivelse av lærere». Rapporten framstår som en brosjyre og  er et resultat av en omfattende prosess hvor det har vært diskusjoner både innad i Alfarådet og i møter med forskere på fagfeltet. Sist men ikke minst har Alfarådet bedt om, og fått verdifulle innspill fra lærere som daglig står i klasserommet.
 De faglig ansvarlige for utformingen av teksten har vært: Qarin Franker, FD universitetslektor i svensk som andraspråk i Göteborg sammen med Lilly Christensen, lærer i dansk som andetsprog, VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. 

Rapporten kan lastes ned HÄR.