Læring for bærekraft

 
Vofo og NVL tar i denne konferansen utgangspunkt i menneskets ønske om læring og utfoldelse for personlig vekst, i vekselvirkning med familie, venner og arbeidsliv. Et livskraftig samfunn legger til rette for læring slik at alle kan delta og oppleve seg selv som engasjerte og likeverdige borgere.
Konferansen ønsker å stimulere studieforbund, folkehøgskolene, organisasjoner, fylker og kommuner til innsikt, entusiasme og engasjement i hvordan vi kan skape lokale, bærekraftig læringssamfunn.
Folkehøgskolerådet, Foreningen Norden, Folkeakademienes landsforbund, Norges Vel, Voksenåsen og Kunnskapsdepartementet er gode støttespillere for arrangementet.
Du får program og muligheten til å melde deg på via lenken under.