Læring for deltakelse og demokrati

 

Bli med til Voksenåsen på årskonferanse! 26.-27. mai markerer VOFO grunnlovsjubileet med en konferanse som viser folkeopplysningens rolle for utviklingen av demokrati, folkelige bevegelser og livslang læring for alle. Temaene på konferansen spenner fra historiske tilbakeblikk via dialogpedagogikk til digitalt demokrati og demokratiske læringsformer i dag. Meld deg på innen 12. mai!

les mer