Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

 

På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d. 5maj diskuterede 160 deltagere, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv. Virksomheders og uddannelsesinstitutioners udfordringer og muligheder for at øge transfer og effekt af uddannelse uden at forfalde til ren pragmatisme blev perspektiveret og nuanceret gennem keynote oplæg, og efterfølgende udveksling og diskussion af konkrete erfaringer fra praksis.

Konferencen blev planlagt og gennemført af Voksenpædagogisk forum -et fleksibelt tværsektorielt netværk pt. koordineret af NVL- Nordisk netværk for Voksnes Læring.

Resultat och material

Indledning v. Ida Marie Bendiksen, EVA, herunder deltagernes forhåndsinput til dagen

Keynotes

  • Keynote Hanne Leth, Rektor og professor i universitetspædagogik
  • Keynote Bjarne Wahlgren, Professor i voksenpædagogik, Institut for uddannelse og pædagogik, Århus Universitet
  • Keynote Lone Folmer Berthelsen, Erhvervsuddannelseschef, Dansk Industri

Till sidan med alla keynotes

Workshops

  • Workshop 1. Realkompetencevurdering– fra reelle til formelle kompetencer
  • Workshop 2. Socialøkonomiske læringsarenaer mellem uddannelse og job
  • Workshop 3. Virksomhedsforlagt undervisning – en udfordring for virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • Workshop 4. Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse
  • Workshop 5. Ledelsesfokus på synergi mellem kompetenceudvikling og praksis

Till sidan med alla workshop-presentationer