Læring på arbeidsplassen – hindringer

 

Læring på arbeidsplassen – hindringer


Arbeidslivet i Norden er for tiden preget av stort behov for arbeidskraft og ny kompetanse. Det er likevel ingen selvfølgelig plass til alle. Mange opplever fortsatt at de ikke uten videre får være en aktiv deltaker i samfunns- og arbeidsliv. Årsakene kan være flere.

Arbeidslivet i dag er preget av effektivitet, rasjonalisering og omstillinger. Arbeidsgiverne er opptatt av å ha arbeidstakere som kan takle slike arbeidsforhold. Opplevelsen av hvem som egner seg for et tøft arbeidsmarked er gjerne befengt med myter i forhold til innvandrere, folk med fysisk eller psykisk funksjonshemming, kvinner osv. Mange er historiene om utestenging og diskriminering. Lover, regelverk og spesielle tiltak er ment for å jevne ut forskjellene og åpne dører. Likevel opplever mange å være utenfor.

Saken kan også snus på hodet; samfunnet har ikke råd til å miste verdifull kompetanse. Hvordan kan vi så gjenkjenne, ta vare på og utvikle kompetansen til mennesker som ikke uten videre passer inn i det etablerte utdannings- og arbeidsmønster? Vi tror at ved å samarbeide for holdningsendringer, motbevise myter, synliggjøre forskning som gir oss kunnskap, bidra til økt selvtillit og ikke minst åpne for et fleksibelt arbeidsliv som også omfatter å være aktiv på andre arenaer; som i frivillige organisasjoner, kan vi gjøre alle like verdifulle som bidragsytere til et konkurransedyktig samfunn.

NVLs mål er å fremme tverrsektorielt samarbeid og finne gode metoder for å utvikle og benytte alles kompetanse.