Læringsarena for digital kompetanse

 
I følge rapporten Borger og bruker (Vox 2008)  gjelder det i Norge en fjerdedel av innbyggerne. Derfor ønsker bibliotekene å bli en læringsarena for digital kompetanse. For å nå målet har fire bibliotek i 2009 fått midler til å utvikle seg som digitale læringsarenaer. Du kan følge utviklingen her: http://digikombi.biblioteknett.no/