Læringsdagene for voksne 2007

 
Årets nasjonale hovedarrangement vil bli en konferanse med allsidig tematikk rundt voksnes læring på Klubben Hotell i Tønsberg 6.-7.september. To viktige nasjonale priser deles ut: Folkeopplysningsprisen og læringsheltprisen.
Målet med Læringsdagene er å nå alle som arbeider med voksnes læring: deltakere, mulige nye deltakere, arrangører, sympatisører, politikere og alle som er opptatt av å vite mest mulig om voksnes læring og å informere om dette over hele landet på samme tid!
Læringsdagene viser frem mangfoldet og mulighetene på feltet Voksnes Læring. Det er møter, utstillinger på torg og i bibliotek, smaksprøver på kurs, kultursamlinger, prisutdelinger, artikler i blader og aviser og reportasjer i alle medier!
Bak de årlige Læringsdagene finner vi 18 studieforbund med 450 medlemsorganisasjoner og 600.000 deltakere representert gjennom Voksenopplæringsforbundet sentralt og i alle regioner, ABM Utvikling, Folkehøgskolerådet, IKVO Kommunal Voksenopplæring, Kunnskapsdepartementet, LO, NHO, NFF, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, Norgesuniversitetet, UNESCO-kommisjonen, Universitets- og Høgskolerådet, Utdanningsforbundet, Vox, Læring for arbeidslivet, m.fl.
Prosjektleder: astrid.thoner(ät)vofo.no, www.vofo.no  tlf. +47 2241 0000