Læringsmuligheter der du bor!

 

OPUS – for læring i distriktene

Denne dama ligger ikke på latsiden. Hun er trebarnsmor, bor på Otta i Gudbrandsdalen ca 300 km nord for Oslo. Tidligere arbeidet hun som ufaglært helsearbeider ved Sykehuset Innlandets døgnenhet på Bredebygden. I en alder av 32 år startet hun i 2001 en fireårig desentralisert sykepleierutdannelse på deltid, organisert av OPUS Nord-Gudbrandsdal. Nå er hun i gang med viderutdanning i behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser og pendler til Elverum ei uke i måneden.
Norge er et land med få mennesker og store avstander, men har et godt utbygd universitetssystem med tunge, statlige institusjoner i alle fylker. Noe av utfordringen i det moderne Norge er at universitetsstrukturen er tilpasset et industrielt samfunn, noe som rammer distriktene (periferien) spesielt hardt. Det er stor forskjell på utdanningsnivået mellom by og land – og forskjellen er økende. Samtidig øker kunnskapsbehovet innenfor alle næringer, også de som er basert i distriktene. Behovet for arbeidskraft uten utdanning blir stadig redusert, snart er det ingen jobber uten kompetansekrav. - Det finnes ingen enkle jobber lenger, konkluderte Kristina Scharp fra Svenskt Näringsliv på NVL og NKS sitt nordiske arbeidslivsseminar i Oslo rett før jul. Dersom ikke mulighetene for utdanning i distriktene blir bedre, kan resultatet bli en massiv sentralisering av befolkningen.
Oppland Fylke er et av fylkene som har tatt grep for å møte denne utviklinga, de har i flere år jobbet med OPUS-sentre, og har nå satt disse inn i et system de kaller Karriere Oppland. Karrieresenteret OPUS Nord-Gudbrandsdal, som Elisabeth Fossmo Lien er knyttet til, er et karriere- og opplæringssenter som formidler studie- og karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, realkompetansevurdering og høyskoleutdanning. Senteret i Nord-Gudbrandsdal er ett av seks slike sentre i Oppland fylke. Senteret er en del av fellesskapet Karriere Oppland som er et partnerskap mellom Oppland fylkeskommune, kommunene, NAV (arbeids-og sosialkontoret) og høgskolene, og har som mål å øke kompetansenivået i befolkningen.
Denne modellen viser hvordan Oppland Fylkeskommune tenker om kompetanseheving, en vinkling som setter den lærende i fokus, og der tilbyderen kan være alt fra et studieforbund eller en grunnskoleopplæring til universitetsutdanning.

- Jeg må lære mer!

Men hvordan kom hun på at hun skulle begynne å studere, egentlig? – Jeg har hatt en drøm om å jobbe med ungdom og rus siden åttitallet, men da jeg søkte sosialhøgskolen var det utrolig trendy og svært høye inntakskrav så jeg kom ikke inn. Siden etablerte jeg meg med familie og jobb her på Otta. Men etter å ha jobba seks år som ufaglært i psykiatrien, med et fagmiljø fullt av kompetanse, opplevde hun ikke å kunne bidra i stor nok grad. Erkjennelsen var krystallklar: -Jeg må lære mer!
Elisabeth kan ikke få fullrost OPUS Nord-Gudbrandsdal. – Den tilrettelegginga de gjorde var helt uvurderlig, sier hun. Å ha videoforelesninger 5 minutter hjemmefra gjorde det enkelt å studere, og hovedinntrykket av OPUS er at det er utrolig flekisbelt. Når hun i 2001, 32 år gammel, startet på sykepleierstudiet hadde hun aldri brukt en datamaskin i hele sitt liv(!). Og slik var det også med flere av hennes medstudenter. Dette løste OPUS med å sette dem i kontakt med IT-lærlinger fra videregående skole. De kunne ringe om alle spørsmål, og lærlingene stilte opp og hjalp til med alle slags tekniske utfordringer.
For å kunne gjøre dette har Elisabeth vært avhengig av at familien rundt har stilt opp. Når det var samlinger på Gjøvik for sykepleiestudentene måtte hun som småbarnsmor slippe kontrollen på hjemmebane, og reise på en ukes ”husmorferie” sammen med fem medstudenter. – Det var et godt og sosialt læringsfellesskap, og vi studievenninnene treffes fortsatt, sier Elisabeth. I tillegg er det bra for likestillinga, for mannen har tatt masse ansvar på hjemmebane.

Menneskelig vekst

På spørsmål om hva hun har fått ut av disse årene med studier, får jeg mange – og gode – svar.
- Jeg har blitt tryggere som person, sier hun. Med mer faglig ballast har jeg blitt mer ydmyk og mindre påståelig – en rausere person. Det har rett og slett bidratt til menneskelig vekst!
I tillegg har Elisabeth sine år med studier bidratt til at mange andre har begynt å studere. Elisabeth har hele tida vært opptatt av å fortelle andre at det ikke er noen dans på roser å ta utdanning, men at det er mulig for alle, og har motivert mange som har dårlig selvtillit. - Du trenger ikke være Albert Einstein før du begynner på skolen, slår hun fast. Elisabeth har venninner og svigerinner som har blitt studenter. Hun har sågar ei venninne som har jobba på Narvesen i årevis, og som nå går på lærerstudiet.

”Kjendis-Elisabeth”

Høsten 2009 mottok Elisabeth Voksenopplæringsprisen i Oppland 2009. Hun ble kåret av en jury, og mottok prisen av Fylkesordfører Audun Tron under et møte i Fylkestinget på Gjøvik. – Det var motiverende, men det tok mye tid, sier Elisabeth. Hun ble intervjuet av radio, TV og aviser og fikk mye oppmerksomhet om sin læringshistorie. Når jeg spør om hun har blitt kjendis, ler hun. - Det må være D-kjendis i tilfelle. Likevel har oppmerksomheten ført til at mange kontakter Elisabeth, og på facebook lurer folk på hvordan hun har gått fram for å ta utdanning, og spør om råd. Kanskje burde OPUS ansette henne som ambassadør?

Litt hyperaktiv

Elisabeth blir 41 år i mai og har mange jern i ilden. I tillegg til full jobb, tre barn og 50 % studier spiller hun håndball og revy, og er håndballtrener. – Pasientene mine på rusbehandlingen pleier å fleipe med at noen får medisiner for sin ADHD, og noen får det ikke! Jeg er visst litt hyperaktiv, slår hun fast. Nå har hun imidlertid fått nok skole for en stund. Etter at hun har levert fordypningsoppgaven 10. mai, der hun skriver om tillit som fundament i behandling av ruspasienter, blir det ingen nye utdanningsprosjekter med det første. Men hvem vet? OPUS, med alle sine studietilbud, ligger fortsatt bare fem minutter unna…

Lenker:
Karriere Oppland:
www.oppland.no/Karriere-Oppland/
Artikkel om Elisabeth og Voksenopplæringsprisen:
www.gd.no/nyheter/article4658439.ece