Læringsressurser

 

Alfaportföljen

Det nederländska portfoliomaterialet, som presenterades på alfabetiseringskonferensen i Kungälv september 2005, nu är översatt och bearbetat till svenska förhållanden.
Det svenska materialet, som är en pilotversion, har fått namnet ”Alfaportföljen”. Materialet finns att ladda ner på www.sfi.su.se Länk: Resursbanken, Alfabetisering.