Læringsuka - veier til læring for alle?

 
Flere aktører fra forskjellige læringsområder organisert variert tilbud av veiledning, kurser og forelesninger for å vise voksne gode eksempler og veien til  flere læringsmuligheter. Mennt, Educate Iceland har oppdraget av Utdanningsdepartementet og er ansvarlig for organiseringen av uka.
Alle ni opplæringssentrene og Mimir-símenntun i hovedstadsområder deltar aktivt i uka med utallige lokale arranagement og veiledning som skal motivere voksne og vise vei til ny kunnskap. Les mer om Læringsuka (se link neden under).