Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

 

Undersøgelsen er udarbejdet af to forskere Elisabet Arnardottir som er logopæd og docent Gudmundur Kristmundsson. De to forskere har til forskningsprojektet udvalgt institutioner og virksomheder med en bredt uddannet personalegruppe for at gøre undersøgelsen så repræsentativ som mulig.

Målet med forskningen

har været at kortlægge læsefærdighed, læsevaner samt skrivefærdighed og skrivevaner, og at indsamle oplysninger til at forbedre prøven, RCBA (Reading Comprehension Battery for Aphasia).

Læseprøven gav oplysninger om afkodning og læseforståelse inden for den begrænsede tid der var afsat til hvert emne i prøven. Interviewet var baseret på deltagernes besvarelse af et spørgeskema om den enkeltes læsning og skrivning, herunder læse- og skrivevaner, om selvevaluering af læsning og skrivning, om læse- og skrivestøtte til børn i hjemmet samt om brug af IKT og læse- og skrivemateriale, om selvtillid i læsning og skrivning, om ønsker til videre uddannelse i læsning og skrivning, og om hvordan de ser på undervisning, m.m.

Forskningen gav mange vigtige resultater

og omfatter resultater fordelt på køn, uddannelse og alder, men også resultater som stammer fra en krydsning af resultater fra prøven og interviewet, undersøgelsen omfatter dermed adskillige variable .

Nogle af undersøgelsens resultater var som følger:

Kvinder læser mere i deres fritid end mænd
Kvinder skriver i højere grad end mænd for deres fornøjelses skyld
Flere mænd end kvinder læser digitale tekster
Mænd skriver mere end kvinder på deres arbejde
Mænd er mere interesseret i digitale tekster end kvinder mens kvinder i højere grad gør brug af digitale tekster i forbindelse med uddannelse
Jo højere uddannelse des mere læses der i fritiden
Yngre mennesker læser mindre for fornøjelsens skyld end ældre mennesker (35 og ældre) det gælder både kvinder og mænd
Majoriteten af dem som deltog ønsker at forbedre deres læse- og skrivefærdighed og har syn på hvordan de vil gøre det (kursus, Internet, individ støtte etc.)
Der er ganske stor forskel i læse- og skrivevaner hvad angår alder, køn og uddannelse
Læse og skrivevaner ændres i øjeblikket og noget tyder på at dette sker ganske hurtigt
Børn har en anden situation i hjemmet nu end før når det gælder læse- og skrivefærdighed i familien

Ifølge forskerne vil resultaterne af undersøgelsen kunne bruges i organisering og tilrettelæggelse af efteruddannelse i læsning og skrivning for voksne. Resultaterne giver derudover en del information om ændringer i hjemmet som kan eller vil påvirke læse- og skriveundervisning i skolerne fremover.