Læsning og kommunikation i virksomhederne

 

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten blev der afsat 25 millioner kroner til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage. Der blev sat fokus på flere initiativer bl.a. gratis og lettere adgang til IT – hjælpeværktøjer, opsøgende indsats overfor virksomheder, og uddannelse af ansatte på jobcentre og a-kasser. Flere aktører blandt andet fagforeninger arbejder nu med konkrete initiativer på området.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriet hjemmeside Bm.dk
Læs notat fra fagforeningen 3F: PDF
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk