Lukiolaisten määrä vähentynyt – ammatillisen koulutuksen suosio kasvussa

 
Vuonna 2007 Suomessa oli 417 lukiota, joissa opiskelijoita oli noin 100 000. Vuosina 2003–2007 lukioiden määrä supistui melkein kahdeksalla prosentilla ja lukiolaisten määrä yli neljällä prosentilla.
Ammatillisen koulutuksen suosio on viime vuosina kasvanut. Suoraan perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä on kasvanut melkein kuudella prosentilla vuosina 2005–2007.
Linkki raporttiin: www.oph.fi/info/tilastot/INDI2008.pdf