Lukion tuottamissa jatkokoulutusvalmiuksissa puutteita

 

Näin todetaan juuri valmistuneessa Koulutuksen arviointineuvoston arviointiraportissa Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta.
Lukioon kohdistuva kritiikki osuu erityisesti opinto-ohjaukseen, jonka kompastuskiviä ovat ohjaus oikeiden lukiokurssien valintaan ja järjestelmällinen ohjaus jatko-opintoihin.
Toisaalta lukio antaa oppilailleen riittävän laaja-alaisen yleissivistyksen ja myönteisen asenteen jatko-opintoihin. Lukion suorittaneet ovat aiempaa itsevarmempia, ryhmätyötaitoisia, osaavia esiintyjiä ja hallitsevat englannin kielen.

Aiheesta lisää: www.edev.fi/portal/lukio_2012