Luovuuden ja innovoinnin teemavuosi 2009

 
Koulutuksen ja kulttuurin lisäksi teemavuosi koskee mm. elinkeino-, alue- ja tutkimuspolitiikkaa. Vuoden aikana järjestetään hankkeita ja tapahtumia, joiden kautta pyritään tuomaan esiin luovuuden ja innovoinnin merkitystä ja mahdollisuuksia. Tärkeää on esimerkiksi luoda ympäristö, joka tukee uusien ideoiden syntyä.
Teemavuoden painopisteet Suomessa ovat
• edistää luovuutta ja innovointia tukevia toimintatapoja kouluissa ja oppilaitoksissa
• tiivistää taidelaitosten, yritysten sekä koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteyksiä
• levittää hyviä malleja ja käytäntöjä
• tuoda esille luovuuden ja innovoinnin merkitystä eri-ikäisten ihmisten elämässä
www.luovasti.fi