Lustfyllt lärande för hållbar utveckling

 

Utbildningskontoret satsar på fortbildning för lärare i hållbar utveckling. Under 2014 drogs arbetet igång som fortsätter under våren. Hållbar utveckling i undervisningen handlar om att få barn, ungdomar och vuxna att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling. Men hur detta arbete ska integreras i undervisningen och över ämnesgränserna kan kännas svårt. Detta var något som blev tydligt när pedagoger från naturskolan träffade kollegor från de andra skolorna.

 Hur arbetar vi lustfyllt med hållbar utveckling? Hur förmedlar vi hopp och handlingskompetens istället för en känsla av vanmakt? Dessa frågor ställde sig pedagoger på Eda naturskola.

Läs mer

Källa: Knivsta kommun