MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?

 

Blant Alfalærere i Norden er både behovet for og ønsket om faglig påfyll og etterutdanning stort. Er MOOCs eller andre åpne nettbaserte kurstilbud løsningen på dette? Og hvordan kan det i tilfelle gjennomføres? Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra NVL Distans, Alfarådet og European Basic Skills Network gjennomført en mulighetsstudie for å kartlegge nettopp dette. Og anbefalingen er klar: Ja, dette er en god idé, og det bør gjøres på nordisk nivå fordi både målgrupper og fagmiljøer er for små i hvert enkelt land. I sin rapport presenterer gruppen et forslag til steg-for-steg implementering av et slikt kurstilbud, og anbefaler NVL å følge opp rapporten videre i 2015. Gruppen anbefaler en «nedenfra og opp»-tilnærming, for slik å utvikle MOOCs basert på en egen nordisk modell.

last ned rapporten her!

Rapporten findes også på engelsk