Må jeg få dit netværk?

 

Netværksgenerationen er en af de betegnelser, der jævnligt hæftes på de unge, der i disse år er godt på vej ind på arbejdsmarkedet. Men at de unge langt fra er alene om at etablere og dyrke netværk blev snart tydeligt for Jakob Krause-Jensen, adjunkt ved Institut ved Pædagogisk Antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU, da han for nogle år siden indledte et studie på Bang & Olufsen, som fremstiller radio, tv mv. i kvalitetsdesign.
Her havde ledere en forestilling om, at forskeren blandt mange erfarne medarbejdere ville møde tristesse over organisationens udvikling – at de ville beklage sig over den nye fleksible organisationsform og begræde tabet af en gammel, velkendt arbejdsstruktur.

De unge var frustrerede

Men nej.
Jakob Krause-Jensens interviews bekræftede det stik modsatte. Uden undtagelse foretrak de erfarne ingeniører den nye fleksible projektorganisation i forhold til de gamle afdelingers mere rigide opdelinger og procedurer. Det var derimod de unge, som ikke kunne finde fodfæste i omskifteligheden og derfor udtrykte frustration, fortæller forskeren i en artikel i magasinet Asterisk, hvori DPU formidler ny forskning.
I takt med at ingeniørerne i produktudviklingsafdelingen på Bang & Olufsen oplevede et stigende tidspres i forbindelse med deres opgaver, undlod flere yngre medarbejdere at forstyrre mere rutinerede kolleger med spørgsmål i håb om at udnytte deres viden og netværk til at skabe løsninger. I stedet brugte de selv mere tid på at læse sig frem til, hvordan de kunne gribe udfordringerne an.

Fleksibilitet kræver et rodnet

Omvendt trak de rutinerede ingeniører på kontakter i ind- og udland og kunne derved løse opgaverne mere effektivt. De oplevede ikke som de unge store problemer med kravene om omstilling.
Fleksibilitet kræver et rodnet, som kun erfarne medarbejdere har mulighed for at slå og udnytte, konkluderer Jakob Krause-Jensen. Men det er der tilsyneladende ofte ikke blik for i organisationerne, mener han. Eksempelvis mente en tidligere leder på Bang & Olufsen, at kontinuitet næppe vil være en væsentlig faktor i fremtidens virksomheder.
- Jo mere erfaren du bliver, jo mere hænger du fast i rutiner. Jeg tror, at vi er nødt til at indse, at de fleste ældre ansatte synes at mangle evnen og lysten til forandring, hvorimod de unge flytter sig hurtigt nu om dage, lød lederens bud overfor forskeren.

Unge tragter efter sparring

Forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning ved DPU, Jens Christian Nielsen, peger på en række udfordringer for mange virksomheder, hvis de vil have det fulde udbytte af de ressourcer, kommende generationer af medarbejdere kan tilføre både arbejdsmiljøet og bundlinjen.
- Som ung nyansat evaluerer man næsten hele siden sig selv: ”Var det godt nok, hvad jeg gjorde? Lærte jeg noget særligt i forbindelse med denne opgave, som jeg bør tage med mig videre?” Den slags spørgsmål opstår naturligt nok hele tiden, samtidig med at unge er mere optagede end andre grupper af, hvordan de performer i andres øjne. Derfor tragter de i masser af situationer efter sparring og konstruktiv kritik fra både mere erfarne kolleger og fra ledere. Oplever de ikke tilstrækkelig og klar respons, kan de meget vel føle, at de svæver i uvished, siger Jens Christian Nielsen.

Organiser videndeling

Langt flere arbejdspladser end i dag burde gøre det til rutine, at medarbejderne mødes ti minutter over en kop kaffe hver dag i relevante grupper for at høre, om nogen har vigtigt nyt at fortælle og hvem, der eventuelt har brug for hjælp. Sådanne lærende møder vil ikke mindst unge medarbejdere værdsætte højt, mener ungdomsforskeren.
- Man taler meget om at stimulere videndeling, men forsømmer at gennemtænke de organisatoriske og fysiske rammer for den, og videndeling opstår ikke af sig selv, pointerer han.
Både det arbejdsmæssige og det sociale fællesskab tillægges meget stor vægt blandt unge. Grundlæggende er de mere end ældre kolleger indstillede på, at de fleste arbejdsopgaver bedst løses i fællesskab. Den iagttagelse understeges af, at selv de unge, som overvejer eventuelt at starte deres egen virksomhed, tilkendegiver, at ideerne i så fald skal leves ud i en form for arbejds- eller kontorfællesskab sammen med andre, fremhæver Jens Christian Nielsen.


Artiklen ”Fleksibilitet kræver stabilitet” om Jakob Krause-Jensens studie på Bang & Olufsen blev bragt i DPU’s magasin Asterisk nr. 38, december 2007

Link til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole:
http://dpu.dk

Link til Center for Ungdomsforskning:
www.cefu.dk