Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

 

Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä. Tutkimuksen mukaan pakolaiselle voi olla eduksi aloittaa elämä Tanskassa asuinalueella, jossa asuu paljon maanmiehiä, sillä nämä voivat avata ovia työelämään.  

Monet maahanmuuttajat työllistyvät etnisten verkostojen avulla. Siksi voi olla eduksi asua samasta maasta kotoisin olevien ihmisten lähellä, mikäli alueella on korkea työllisyysprosentti. Jos sen sijaan  asuu alueella, jossa on paljon työttömiä maahanmuuttajia, päätyy itsekin todennäköisemmin työttömäksi.  

Tutkimustulostensa pohjalta Anna Piil Damm päättelee, että suuren maahanmuuttajamäärän keskittyminen samalle alueelle ei sinänsä ole ongelma, vaikka getoissa asuvien maahanmuuttajien kasvava määrä nähdään usein huolen aiheena. Todellinen ongelma on kuitenkin se, että monet maahanmuuttajat ovat työttöminä; tämä taas ei Anna Piil Dammin mukaan johdu siitä että he asuvat sosiaalisesti huono-osaisten asuinalueella tai maahanmuuttajavaltaisella alueella.  

Työllistymisen helpottamisen lisäksi lähekkäin asuminen voi tuoda maahanmuuttajille muitakin etuja. Monilla pakolaisilla ja maahanmuuttajilla on alkuvaiheessa puutteelliset tanskan kielen taidot, ja jos lähellä asuu maanmiehiä, heiltä voi saada apua. Lisäksi maahanmuuttajavaltaisella alueella on helpompi ostaa mieluisia elintarvikkeita sekä löytää kerhoja ja yhdistyksiä, joissa  toimivat ihmiset ymmärtävät uuden tulokkaan tilanteen ja tietävät oman kokemuksensa perusteella, miten Tanskassa pärjää parhaiten. 

Ugebrevet A4:n uutinen aiheesta (tanskaksi)