Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

 

Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta selvityksestä. Selvityksen mukaan maahanmuuttajajärjestöillä on kielten ja kulttuurien erityisosaamista, ja ne tavoittavat myös sellaisia ryhmiä, joita julkisen sektorin on vaikea tavoittaa.

Maahanmuuttajajärjestöjen palvelutuotannon vahvistamiseksi tarvitaan tukea järjestöjen perustoiminnan kehittämiseen sekä neuvontaa ja mentorointia hanke- ja palvelutuotannon kehittämiseksi. Kuntien tulisi huomioida maahanmuuttajajärjestöjen tarjoamat palvelut palvelutuotannon kilpailutuksissa, avustustoiminnassaan ja kumppanuuksissaan sekä tiedottaa aktiivisesti maahanmuuttajajärjestöille eri rahoitusmahdollisuuksista.  

Lisää aiheesta