Maahanmuuttajat keskuudessamme

 

Maahanmuuttajat keskuudessamme

Vuoden 2003 lopussa Suomessa asui 107 003 ulkomaan kansalaista, joista miehiä oli yhteensä 53 479 ja naisia 53 524. Eniten maahanmuuttajia on tullut Venäjältä, Virosta ja Ruotsista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät muodostuvat kokojärjestyksessä Somalian, Irakin, Britannian, Saksan, Iranin, Jugoslavian, Yhdysvaltojen, Turkin ja Kiinan kansalaisista. Ulkomailla syntyneitä Suomessa on kuitenkin mainittua enemmän, sillä luvut eivät sisällä mm. Suomen kansalaisuuden saaneita henkilöitä. Vuodenvaihteessa 2003 - 2004 Suomen väestöstä 124 817 henkilöä puhui äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. Suurimmat vieraskieliset ryhmät olivat kokojärjestyksessä venäjä, viro, englanti, somali, arabia, albania, vietnam, kurdi, saksa, kiina, turkki, serbokroatia, espanja, thai, ranska ja persia. Eri kulttuurien määrä on eri kansallisuuksien määrää suurempi, sillä samasta lähtömaasta on muuttanut erikielisiä, eriuskontoisia ja eri etnisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä.
Suomen venäjänkielinen vähemmistö on kasvanut eri aikoina eri syistä, ja se voidaankin jakaa historiallisesti ja kulttuurisesti erilaisiin ryhmiin. Uusin venäjänkielisten ryhmä on tullut maahan viimeisen kymmenen vuoden aikana Neuvostoliiton romahdettua ja sen rajojen avauduttua. Entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneet eivät muodosta myöskään yhtenäistä kulttuurista ryhmää, vaan eroavat toisistaan etnisen taustansa, kulttuurinsa, kielensä ja uskontonsa suhteen. Tällä hetkellä Suomessa asuu noin 30 000 Venäjän ja yli 10 000 Viron kansalaista, joista molemmista enemmistö (n. 60 %) on naisia. Yleisimmät muuton syyt ovat avioituminen Suomen kansalaisen kanssa ja inkerinsuomalaisten paluumuutto.
Noin 70 prosenttia Venäjän tai Viron alueelta tulleista on inkerinsuomalaisia paluumuuttajia. Inkeriläisten muutto Suomeen käynnistyi vuoden 1990 alussa, kun silloisen presidentin Mauno Koiviston aloitteesta inkeriläisten tulkittiin olevan suomalaisia, joille kuuluu paluumuutto-oikeus. Paluumuuttajamääritelmässä tapahtui muutoksia vuonna 1995, jolloin oleskeluluvan myöntämiseen vaikuttavaa paluumuuttajan syntyperän määrittelyä tarkennettiin. Tätä nykyä paluumuutto-oikeus koskee henkilöä, jos joko hän itse, ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai kaksi hänen neljästä isovanhemmastaan on merkitty asiakirjoihin suomalaisena. Lokakuussa 2003 astui voimaan säädös, jonka mukaan paluumuuttajan on myös esitettävä todistus suomen kielen kokeen hyväksytystä suorittamisesta.

Lähde:
www05.turku.fi/kulttuurikeskus/kvk/kulttuurit/