Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

 
Ahvenanmaalle muutti ihmisiä yhteensä 32 maasta. Pohjoismaiden ulkopuolisista maista muuttajia tuli eniten Latviasta, Virosta ja Romaniasta. Vuonna 2006 Ahvenanmaan asukkaat puhuivat yhteensä 48:aa kieltä. Maahanmuuton myötä syntyneiden uusien tarpeiden täyttämiseksi toimikunta ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:
• Virkamiesten täydennyskoulutus: Vuoteen 2008 mennessä jokaisessa virastossa tulee olla vähintään yksi viranhaltija, joka on saanut koulutuksen tulokkaiden vastaanottamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä viranhaltijat tekevät yhteistyötä virastorajojen yli.
• Kehitetään perustietopaketti, jossa on tietoa muun muassa kielikoulutuksesta ja muusta tarjolla olevasta opastuksesta.
• Kehitetään kotoutumiskoulutus, joka antaa aikuisille maahanmuuttajille kielellistä, yhteiskunnallista ja kulttuurista osaamista, jonka avulla he pärjäävät arjessa uudessa ympäristössään. Kotoutumiskoulutukseen voi kuulua myös työharjoittelua, työelämävalmennusta ja -koulutusta. Ruotsin kielen opetus toteutetaan joustavasti: Opetusta on sekä päivisin että iltaisin eri alueilla, ja lisäksi kursseja järjestetään yrityksissä.
• Opitun tunnustamisen kehittämistyötä nopeutetaan niin, että tulokkaiden koulutus ja muulla tavoin hankittu osaaminen saadaan dokumentoiduksi mahdollisimman pian.
Lue lisää