Maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa osallistujaennätys – 65 000 opiskelijaa

 
Noin 34 000 sfi-opiskelijoista aloitti lukuvuoden alkeistasolta, loput olivat aloittaneet ruotsin opiskelun edellisenä lukuvuotena tai aiemmin. Ruotsin alkeisryhmään ilmoittautuneiden sfi-opiskelijoiden määrä oli korkein sitten lukuvuoden 1993–1994, jolloin heitä oli 35 500. 
Lukuvuoden 200–2007 sfi-opiskelijoilla arabia oli selvästi yleisin äidinkieli; yli 20 % heistä oli arabiankielisiä. Arabian jälkeen yleisimmät äidinkielet olivat thai ja somali. Lukuvuoden 2006–2007 sfi-opiskelijoilla oli yhteensä 130 äidinkieltä, joista monilla oli opiskelijoiden keskuudessa vain yksittäisiä puhujia.
Lukuvuonna 2004–2005 sfi-opinnot aloittaneista opiskelijoista 62 % oli saanut hyväksytyn arvosanan jostain kurssista lukuvuoden 2006–2007 loppuun mennessä.
www.skolverket.se/sb/d/1840/a/11747