Maahanmuutto 2020 -hanke kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta

 

Strategian keskeisimpiä kysymyksiä ovat kuinka maahanmuuttajien työllisyyttä voidaan parantaa ja minkälaista maahanmuuttoa Suomi tarvitsee vuonna 2020. Lisäksi strategian avulla halutaan tukea suvaitsevan, turvallisen ja monimuotoisen Suomen rakentamista ja parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.
"Tärkeä osa strategian valmistelua ovat sidosryhmien kanssa pidettävät ideapalaverit ja prosessista tiedottaminen eri kanavien kautta", kertoo hankkeen puheenjohtaja Pentti Visanen. Strategia käsitellään hallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2013.

Lisää aiheesta: www.intermin.fi/maahanmuutto2020