Määräaikainen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan

 

Työvoimaviraston koordinoima kampanja  Vinnandi vegur (”Se on mahdollista”) on suunnattu ihmisille, jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden. Kampanjassa korostetaan yhteisiä etuja: työnantajan on helpompi ottaa uusia työntekijöitä ja työnhakijat saavat mahdollisuuden aktivoitua työmarkkinoilla. Työnantaja, joka työllistää pitkäaikaistyöttömän henkilön kampanjan kriteerien mukaisesti, saa Islannin työttömyysrahastosta työllistämistukea enintään 12 kuukauden ajan. Tuen suuruus vastaa työttömyystukea. Työllistetty työntekijä  saa työehtosopimusten mukaista palkkaa, ja työnantaja maksaa eron.
Työttömän työllistävälle työnantajalle on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia, jotka sopivat erikokoisille ja -tyyppisille organisaatioille: tavallinen työsuhde, työtoiminta, uuden työpaikan luominen, ja työssä oppiminen.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.vinnumalastofnun.is/vinnandivegur