Magien ligger i konteksten

 
Magien ligger i konteksten Simon Voughan

 

Hans Mikkelsen er chefkonsulent på International Business Academy i Kolding. Derudover er han med i en nyoprettet NVL-netværksgruppe, der fokuserer på kvalitetsudvikling af voksenpædagogik med fokus på entreprenørskab og innovation i forbindelse med læring, læringsmiljøer og uddannelse.

 

 

Biophilia er skabt i en islandsk kontekst med Bjørk som hovedperson, og det skaber en helt særlig aura omkring resultatet, der i Island er blevet til en stor ting. Spørgsmålet er, hvordan Biophilia kan bruges i andre sammenhænge, siger Hans Mikkelsen om det islandske projekt Biophilia Education, der blev præsenteret på konferencen Nordiske Broer.

Biophilia – kreativt samarbejde
På Nordiske Broer ledede Hans Mikkelsen en workshop om nye arbejdsmetoder og innovation i voksen-undervisning. På workshoppen berørtes også Biophilia, der har Bjørk som hovedafsender og er et eksempel på innovative samarbejdsmåder mellem forskellige områder, så som uddannelse, kultur, naturvidenskab, forskning og græsrøder. I Biophilia-projektet er kreativitet en forudsætning for forskning, og arbejdsprocessen integrerer kunst, naturvidenskab, voksenpædagogik og IT.

Alle sanser i spil
Hans Mikkelsen er begejstret for Biophilias grundprincipper, der med de forskellige fagdiscipliner taler til flere læringsstile og stimulerer alle sanser. Projektet omfatter digital visualisering, og projektets visuelle del er stærk. Både syn og hørelse stimuleres, og med Bjørks musik stimuleres også de følelsesmæssige læringsmetoder. Derudover er der en mere konkret del med, da deltagerne sammen konstruerer og bygger ting, siger Hans.

Den visuelle del er dog blot toppen af isbjerget, og der ligger et relativt stort udviklingsarbejde til grund for Biophilias tilblivelse i forhold til det forventede udbytte. Hvis det skal laves om til voksenundervisning, er det nødvendigt at dekonstruere det og samle det igen på en ny måde, siger Hans.

Skabelsesprocessen
En af Biophilias styrker er projektets skabelsesproces, der ifølge Hans gør det unikt. Denne proces giver deltagerne mulighed for at være sammen om at konstruere et resultat. Learning by doing og opdagelsen er dele af skabelsesprocessen, der skal være ny i ethvert projekt, for at det skal være en succes. Og både børn og voksne elsker den legende tilgang og kreativiteten. Men spørgsmålet er, hvordan projektet kan overføres til andre sammenhænge, end den, vi har set på konferencen. Projektet må sælges som konsulentviden, som know-how, da der er megen tavs og implicit viden i Biophilia, siger Hans.

Hvis Biophilia skal blive til en eksportvare, er det nødvendigt at starte forfra, hver gang man arbejder med projektet. At udforme en værktøjskasse ud af Biophilia, med eksempelvis brætspil eller computerspil, vil ikke give de samme muligheder for engagement og for Learning by doing. For det er skabelsens kraft, der er det spændende i projektet, og denne kraft kan ikke overføres til en værktøjskasse, der bliver uden den magi, som ligger i konteksten, siger Hans.

Ufordringen
I Biophilia har man forsøgt at gøre naturvidenskab visuel. Udfordringen er så, hvordan man kan arbejde med andre fagdomæner. Hvis man vælger faget finansiering, hvordan kan det så blandes sammen med kunst? Hver gang man bevæger sig ind på et nyt fagområde, vil der være store udviklingsomkostninger forbundet med arbejdet, for der er megen implicit viden i projektet. Biophilia er en god fortælling, der er sat flot op med computer-grafik, men det er ikke muligt at få et kig bagom, hvilket er en svaghed med projektet, der stadigvæk er på et konceptuelt udviklingsniveau, reflekterer Hans Mikkelsen over Biophilias fortsatte anvendelse.

Alt i alt er Biophilia et unikt og spændende projekt med et stort potentiale, men det er processen i sig selv, der skal faciliteres, hvilket vil blive svært uden Bjørk og hendes popularitet, siger Hans Mikkelsen til DialogWeb.