Majoriteten av de finskspråkiga emot skolsvenskan

 

Tre fjärdedelar av de finskspråkiga vill slippa de obligatoriska studierna i svenska och tycker att studierna borde vara frivilliga. Det framkommer av en enkätundersökning som 7 360 finskspråkiga svarat på.

Samtidigt stöds tvåspråkigheten starkt av dem som svarat. Närmare 70 procent anser att det var synd om svenskan och den svenska kulturen försvann från Finland. Upp till 60 procent anser att det är viktigt att trygga de svenskspråkigas möjlighet att få service på sitt modersmål. Majoriteten anser också att Finland har ekonomisk nytta av tvåspråkigheten.

Forskningen har utförts av Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i samarbete med forskare från Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Källa: HBL 

Mera om forskningen