Mål och strategier för vuxenutbildningen på Åland

 
Kommittén föreslår att landskapsregeringen fastställer mål och strategier för vuxenutbildningen och initierar ett projekt för att utveckla en infrastruktur för vuxenutbildning på Åland. Detta är kommitténs prioriterade förslag. Man föreslår att arbetet inleds snarast och att det genomförs som ett utvecklingsprojekt med en tidsplan som sträcker sig till utgången av år 2008.
Länk till betänkandet:
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/
index.pbs?press[id]=641&press[n]=1&press[instance]=112